Arcadius de Bonnet

Karta postaci została napisana przez Sarę Bis, cały larp był wynikiem współpracy między kilkoma autorami.